Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze 18 września 2019r.   po raz kolejny przystąpili do akcji "Sprzątania świata". Wszyscy uczestnicy zostali zaopatrzeni w rękawice i worki do segregacji śmieci. Na trzeciej lekcji uczniowie klas I - III wraz z opiekunkami rozpoczęli sprzątanie przydzielonych terenów w szkole i w najbliższej okolicy, a całemu przedsięwzięciu przyświecało hasło „ Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy”.

   W wyniku akcji zapełniono worki z różnego rodzaju śmieciami, które następnie zostały złożone w wyznaczonym punkcie odbioru. Wśród zebranych surowców wtórnych przewagę stanowił papier oraz plastik. 
  Akcja „Sprzątanie świata” na trwałe zadomowiła się wśród uczniów naszej szkoły, którzy chętnie podejmują wyzwania i licznie uczestniczą w porządkowaniu wybranych zakątków naszego środowiska przyrodniczego. Taka postawa dzieci powinna być przykładem dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.