11 listopada 2019 r.  w budynku szkoły przy ul. Stefana Batorego 5 odbył się uroczysty apel z okazji 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dzień ten uczciliśmy
na wiele sposobów: strojem apelowym i  biało - czerwonymi kotylionami.
     Biorąc udział w ogólnopolskiej ministerialnej akcji #Szkoła do hymnu, punktualnie
o godzinie 11.11 rozpoczęliśmy akademię od odśpiewania hymnu państwowego. Wzięli
w niej udział uczniowie, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy szkoły.
      Po wprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się część artystyczna, której uczniowie klasy 8 b oraz chór szkolny, przybliżyli nam tragiczne momenty z historii naszej ojczyzny i długą drogę Polaków do niepodległości. Zaprezentowali zgromadzonej publiczności montaż słowno- muzyczny, którego mottem były słowa Patrona szkoły: „Polsko, Ojczyzno moja, wszystko przetrzymasz, przetrwasz…”.
     Aktorzy,  przenieśli nas w trudne czasy zniewolonej Polski, wcielając się w postacie reprezentujące różne grupy społeczne, będące głosem ówczesnych pokoleń rodaków,  postacie historyczne walczące o odzyskanie niepodległości w latach 1772- 1918.
 Prowadzący uroczystość przypomnieli nam najważniejsze daty i  wydarzenia historyczne
z czasów ponad stuletniej niewoli.
      Przepiękne pieśni i piosenki usłyszeliśmy w wykonaniu chóru szkolnego i jego solistów. Na zakończenie Wicedyrektor szkoły p. Renata Gąsior wygłosiła krótkie przemówienie,
w którym podziękowała: p. Gabrieli Gratzke i p. Monice Juszczak oraz wykonawcom za przygotowanie pięknej i wzruszającej akademii. Przypomniała, jak wielką wartością jest wolność i jak bardzo musimy ją szanować, pielęgnować pamięć o przeszłości i bohaterach znanych i nieznanych. Pamięć o nich uczciliśmy minutą ciszy.
     Piątkowe uroczystości były piękną, żywą lekcją historii wykonaną przez młodzież dla swoich rówieśników. Wszystkim Wykonawcom gratulujemy pełnego emocji występu. Dziękujemy!

 

 

więcej>>