Wiele jest sposobów na omawianie z uczniami lektury. Jednym z nich jest umieszczenie treści książki w pudełku po….. butach.


Uczniowie klasy 6c, 6f próbowali udowodnić, że powieść Rafała Kosika „Felix, Net i Nika” jest utworem wielogatunkowym. Doszukać się w niej bowiem można  elementów powieści science fiction, powieści detektywistycznej, fantastycznej, czy też  młodzieżowej.

Wyłonione losowo grupy, przygotowywały makiety, w których zamieściły i opisały te  elementy świata przedstawionego , które można by było   przyporządkować danemu gatunkowi. Uczniowie szybko podzielili  się pracą. Jedni zajęli się stroną literacką, inni zaplanowali wystrój, a jeszcze inni tworzyli z rozmaitych materiałów niezbędne postacie i przedmioty.

W ramach podsumowania  omówione zostały te fragmenty książki , o których uczniowie opowiadali, przywołując  jeszcze  raz konkretne zdarzenia i ich bohaterów. Innowacyjna metoda pracy z lekturą bardzo spodobała się uczniom, pobudziła ich wyobraźnię i sprawiła, że treść omawianej lektury  stała się im bliższa.