Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych.

 

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020r.pdf

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów.pdf

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty.pdf