Godziny otwarcia biblioteki w budynku szkoły przy ulicy Stefana Batorego w dniach od 25.05.2020r. do 29.05.2020r.

Poniedziałek od godziny 8.00 - 13.00

Wtorek od godziny 8.00 - 13.00
Czwartek od godziny 8.00 - 10.00

Regulamin pracy biblioteki w budynku szkoły
ul. S.Batorego 5 w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół

• Godziny otwarcia biblioteki będą podawane do wiadomości uczniów i rodziców oraz modyfikowane w zależności od potrzeb.
• W pomieszczeniu biblioteki może przebywać jeden uczeń.

Uczniowie :
• Nie przychodzą do biblioteki jeżeli są chorzy lub w Ich domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
• Oczekujący na wejście do biblioteki zachowują odpowiedni odstęp ( 2 metry ) oznaczony taśmami przyklejonymi na posadzce.
• Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce, a jeżeli mają przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myją ręce.
• Na terenie szkoły osłaniają usta i nos.
• Bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem i nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust.
• Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracają uwagę innym w tym zakresie.
• Unikają większych skupisk uczniów, zachowują dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.