Wytyczne dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia  egzaminu ósmoklasisty w 16-17-18 czerwca 2020 r. opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Egzamin ósmoklasistów - wytyczne dla uczniów.pdf