Z przyjemnością informujemy, że konkurs wygrała uczennica Weronika Świerad. Drugie miejsce zajęła Zuzanna Maszyna a trzecie miejsce – Maria Juszczak. Nagrody można odebrać w poniedziałek (08.06.2020) w sekretariacie szkoły do godz. 15.00.