Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu i Ostrowie, 

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl - WROCŁAW
https://nabor.pcss.pl/ostrow/ - OSTRÓW WIELKOPOLSKI