Zakończenie roku szkolnego dla klas IV-VIII
Informujemy, że odbiór świadectw odbędzie się  dnia 26.06.2020r.


Uczniowie odbierający świadectwo proszeni są o zabezpieczenie ust i nosa, dezynfekcję rąk, ewentualnie  posiadanie rękawiczek.


Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw 26.06.2020 mogą odebrać je w trakcie następnych dni wakacji w godzinach 8.00-15.00 w sekretariacie przy ulicy S.Batorego 5.

Masza Święta dla uczniów uczęszczających na religię lub pragnących uczestniczyć w niej odbędzie się o godz.16.00 w Bazylice. Decyzję o udziale w niej podejmują opiekunowie dziecka. Nie ma w jej trakcie opieki i nadzoru szkoły.