Przypominamy, że od 31 lipca do 4 sierpnia kandydaci zobowiązani są dostarczyć wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru. W tych dniach mają jeszcze czas na zmianę wniosku o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których kandydują.
12 sierpnia 2020 r. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do szkół.