Szanowni Państwo, listy uczniów klas pierwszych w roku szkolnym  2020/2021 dostępne są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku  w godzinach 8-15 oraz zostały wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku placówki przy ul. S. Batorego 5 (od strony dziedzińca).