Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, informuję, że 01 września o godzinie 8.00 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

Uczniowie klas I-III rozpoczną rok szkolny w budynku placówki przy ul. Św. Jadwigi 7, uczniowie klas IV-VIII w budynku placówki przy ul. S. Batorego 5.

Uczniowie przychodzą, przyjeżdżają autobusami (grafik dojazdów na stronie internetowej stronie) lub są przyprowadzani do szkoły przed ósmą. Dzieci i młodzież z klas II-III, V-VIII wchodzą wyznaczonym wejściem do szkoły i udają się do wyznaczonych klas . Rodzice ze względów epidemicznych nie wchodzą na teren budynków placówki. Opiekę na terenie szkoły sprawują nad uczniami nauczyciele.

Uczniowie z klas I i IV spotykają się na dziedzińcu odpowiedniego budynku. Tu ustawiają się w wyrysowanym na płytkach sektorze swojego oddziału (np. I a, IV b). Rodzice stoją w odpowiedniej odległości. Tu następuje krótkie spotkanie z wychowawcą i przekazanie rodzicom wstępnych informacji. Wychowawca przechodzi z uczniami do szkoły, zapoznaje ich z klasą, topografią szkoły, procedurami.

Uczniowie w wyznaczonych klasach wraz z Wychowawcami oglądają on-line apel przygotowany wcześniej przez ich koleżanki i kolegów. Otrzymują informacje związane z procedurami, planem lekcji, organizacją pracy.

Godziny skończenia spotkań i sale oraz rodzaje wejść dla poszczególnych klas zostaną podane w wiadomości w przyszłym tygodniu.

Z poważaniem – Dorota Siemaszko-Babij