1 września 2020 r.  o godzinie 8.00 uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.
Nieco inaczej niż w ubiegłych latach, bo w reżimie sanitarnym, ale z wielką radością powitaliśmy naszych uczniów. Przy ul. Jadwigi uczniowie klas pierwszych wraz z rodzicami spotkali się na sali gimnastycznej z wychowawcami oraz paniami dyrektor Dorotą Siemaszko-Babij i panią Marią Lidią Gerus. Dyrekcja przywitała pierwszoklasistów i ich rodziców życząc im wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. W kilku słowach zostały przypomniane zasady zachowania w szkole, z uwzględnieniem reżimu sanitarnego obowiązującego w czasie epidemii. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do wyznaczonych klas. Wszyscy uczniowie oglądali on-line apel przygotowany wcześniej przez ich koleżanki i kolegów. Wychowawcy zapoznali swoich uczniów z informacjami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa, procedurami obowiązującymi podczas epidemii, planem lekcji i organizacją pracy szkoły. „Pierwszaki” odbyły spacer po budynku szkoły w celu poznania topografii szkoły.
     Podobnie wyglądało rozpoczęcie w budynku przy ul. Batorego 5. Pierwszy raz przyszli
tu uczniowie klas czwartych. Uczniowie na spotkaniach z wychowawcami obejrzeli apel
on-line, poznali zasady obowiązujące w szkole w czasie pandemii, zapoznali się z planem lekcji, a „czwartaki” z topografią budynku.
      Już wiemy, że nie będzie to dla nas łatwy rok, ale wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi,
że możemy się spotkać po tak długiej przerwie.
       Wszystkim Uczniom, Rodzicom i Pracownikom szkoły życzymy, aby ten rok szkolny przyniósł wiele satysfakcji, sukcesów, nowych przyjaźni, ale również aby upływał zdrowo
 i bezpiecznie. Powodzenia!