Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej:

 Zarządzenie nr 4/2020/2021