Drogi Rodzicu, podczas lekcji zdalnych:

Drogi Rodzicu, podczas lekcji zdalnych:

  • Zadbaj o przygotowanie odpowiedniego sprzętu, tak aby ułatwić dziecku naukę

 ( komputer, tablet, smartfon, słuchawki, mikrofon, włączona kamerka).

  • Zapisz hasła do kont szkolnych w widocznym dla dziecka miejscu, np. poprzez przyklejeniu loginu i hasła np. na komputerze.
  • Zainstaluj na tabletach czy smartfonach odpowiednie aplikacje, z których uczeń będzie korzystał.
  • Umieść wszelkie przydatne ikony, skróty w jednym miejscu na pulpicie.
  • Sprawdź w aplikacji Microsoft Teams w kalendarzu terminy zaplanowanych lekcji.
  • Wspieraj dziecko w samodzielności - nie wyręczać dzieci w wykonywaniu zadanych prac.
  • Zapewnij ciche i spokojne miejsce do nauki oraz potrzebne materiały ( podręczniki, przybory, zeszyty etc.).
  • Zadbaj o punktualne logowanie i systematyczność oraz higienę pracy/ tzn. aby uczeń w trakcie trwania lekcji nie spożywał posiłków, a podczas przerw odpoczywał od komputera.
  • Schowaj wszystkie „przeszkadzacze”, które mogą rozpraszać dziecko podczas zajęć.
  • Zgłaszaj występujące problemy techniczne.