W dniach 19-23 października 2020 roku obchodziliśmy w szkole Tydzień Walki z Otyłością. Na lekcji godziny wychowawczej uczniowie klas 4 - 8 zostali zapoznani z prezentacją na temat przyczyn otyłości, nadwagi i konsekwencji zdrowotnych.

Z tej okazji uczniowie klasy 6c, 6d i 6e na lekcji techniki projektowali owocowo - warzywne zakładki do książek. Natomiast uczniowie z klasy 4a i 4b na lekcji wychowania do życia w rodzinie wykonywali prace plastyczne dotyczące aktywnych form spędzania czasu wolnego. Najciekawsze projekty zostały zaprezentowane na korytarzu szkolnym. Na gazetce szkolnej zostały przedstawione zasady zdrowego odżywiania. Dzieci zadeklarowały gotowość troski o swoje zdrowie poprzez racjonalne odżywianie oraz aktywność ruchową.

Poniżej zamieszczamy link do prezentacji.

https://liblink.pl/p8G3F9h1CE