Uczennice naszej szkoły brały udział w regionalnym konkursie o Dolinie Baryczy, którego organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy” w Miliczu. W tej edycji motywem przewodnim było zwrócenie uwagi na zagrożenia i znaczenie bioróżnorodności w Dolinie Baryczy. Celem konkursu było poznawanie walorów przyrodniczych i historycznych regionu Doliny Baryczy, podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów, pobudzanie zainteresowań dotyczących miejsca zamieszkania w tym dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszego regionu.
Zadaniem konkursowym było stworzenie krótkiego filmiku z zastosowaniem różnych środków technicznych i artystycznych ( np. w formie klipu, filmu naukowego, reportażu, wywiadu, filmu animowanego itp.) zachęcającego do zwrócenia uwagi na różne aspekty związane z zachowaniem bioróżnorodności.
Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

                                             uczniowie szkół podstawowych - kl. IV-VI

I miejsce - Oliwia Dudycz (opiekun Bożena Olszańska)   https://liblink.pl/VQ5qnyhnJp

uczniowie szkół podstawowych -  kl. VII-VIII

II miejsce - Zuzanna Pietrzykowska (opiekun: Bożena Olszańska)

III miejsce - Apolonia Wranic (opiekun: Ludmiła Szymanek)

Pragniemy poinformować również, że Regionalny Konkurs o Dolinie Baryczy - edycja XXIII- „BIORÓŻNORODNOŚĆ” został zamieszczony w wykazie  zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, organizowane w roku szkolnym 2020/2021, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej   jako konkurs o zasięgu krajowym.

Serdecznie gratulujemy laureatkom i życzymy dalszych sukcesów.!

Wszystkie prace są dostępne na stronie konkursu: http://edukacja.barycz.pl/zasoby/index.php?p=106&s_filtr=1&s_mod=6&s_word=&podkat_29_0=1&podkat_29_21=1