Ósmoklasisto !!!  Jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu do egzaminu z języka polskiego, matematyki , języka angielskiego lub  masz problemy w zrozumieniu treści nauczania umów  się  ze swoim nauczycielem przedmiotu na konsultacje stacjonarne.  

 

Uczniu  

 • Nie umawiaj się na  konsultacje  jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 
 • Jeśli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej- nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.   
 • Dezynfekuj ręce po wejściu do szkoły ,a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. 
 • Zachowuj wszelkie środki ostrożności i stosuj indywidualne środki ochrony 

  ( m.in. osłona usta i nosa,  dezynfekcja rąk ) 
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów. 
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.  
 • Przychodź do szkoły najwcześniej na 5 minut przed rozpoczęciem  konsultacji i oczekuj na korytarzu obok wyznaczonej sali w bezpiecznej odległości od kolegów i koleżanek. 
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 
 • Dostosowuj się do norm i zasad obowiązujących w szkole oraz bieżących zaleceń przekazanych przez nauczycieli. 
 • Pamiętaj korzystanie z szatni oraz szafek uczniowskich jest zabronione.