Właśnie minął „ Tydzień Sportu ” dla klas 1-3 (15 - 19 luty). W ramach lekcji Sprawnego Dolnoślązaczka reprezentacje klas rywalizowały w pięciu różnych konkurencjach. Klasa wystawiała drużynę reprezentacyjną 10 - osobową ( 5 dziewczynek, 5 chłopców).


A z pozostałych- 10 uczniów - tworzona była drużyna rywalizująca. Czas każdej konkurencji był mierzony i na tej podstawie były przyznawane punkty. Rywalizacja odbywała się w kategoriach klas pierwszych, drugich i trzecich. W piątek podsumowano wyniki. Oto one:

Klasy 1- równorzędne I miejsce - 1a, 1c; II miejsce - 1 d; III miejsce- 1b

Klasy 2- I miejsce- 2a; II miejsce 2d; III miejsce - 2c; IV miejsce- 2b

Klasy 3- I miejsce- 3b; równorzędne II miejsce - 3d, 3a; III miejsce- 3c

Nagrody i dyplomy zostały wręczone przez panie dyrektor. Wszystkim drużynom serdecznie gratulujemy!