Zasoby dla ucznia i rodzica, dotyczące wybrania przyszłej szkoły ponadpodstawowej. 

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami kształcenia.

► Terminy składania dokumentów w roku 2020

Ścieżka edukacyjna

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od: 1 września 2019 r.

 

 Dokumenty:

Multimedia dla ucznia i rodzica

Kilka słów o szkolnictwie

Wyszukiwarki zawodów i kierunków studiów 

Testy i ćwiczenia diagnostyczne