Czytanie dziecku na głos uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce dobrych zachowań. Czytanie uczy dzieci odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Jest wspaniałym sposobem na spędzenie wolnego czasu.

Biblioteka szkolna zaprasza chętnych do udziału w konkursie 'Rysunki i szkice MANGI". wielkość rysunku - A5 (kartka od zeszytu) składanie prac do 31 października 2019r. Manga (jap. 漫画) – komiks, obraz, rysunek, szkic, karykatura].

I miejsce- Julia Wach, Alicja Staszewska, II miejsce- Bartosz Wolf, Alan Zajdler, III miejsce- Oliwia Dudycz

Nasza szkoła przystąpiła do akcji IV Przerwa na Czytanie. Połączona została z XVI Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek, który przypadał na 8-15 maja 2019 r.

Fundacja "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" prowadzi kampanię pod hasłem "Wychowanie przez czytanie". Nasza szkoła uczestniczy w tym programie.

21 luty to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. O poprawności językowej i o tym, że należy szanować i kochać ojczystą mowę mówili nie tylko poloniści, ale także panie bibliotekarki i wychowawcy świetlicy.

Pasjonatka wypraw górskich, twardogórzanka, p. Ewa Cych była gościem spotkania, które odbyło się 14 grudnia 2018 r. w bibliotece szkolnej, przy ul. Batorego 5.