Plan lekcji dla poszczególnych klas dostępny w systemie:

http://portal.librus.pl/