Samorząd Uczniowski klas I-III

Przewodnicząca: Maja Wilk, klasa 2d

Z-ca przewodniczącej: Krzysztof Krywko, klasa 3b

Członkowie: 

Lena Brynk. klasa 2b

Pola Sadkowska, klasa 3b

Olga Czerniawska, klasa 2c

Opiekunowie Samorządu klas I-III
Joanna Perit-Ławniczak,
Agata Górkowa

 

Samorząd Uczniowski klas IV-VIII

Przewodnicząca: Karolina Prymas, klasa 8a

Z-ca przewodniczącej: Bartłomiej Mrowicki klasa 6d

Członkowie: 

Maja Babij, klasa 8a, 

Tomasz Froniewski, klasa 5e

Opiekunowie Samorządu klas IV-VIII
Magdalena Jaworska,
Katarzyna Krzywda