Na podstawie  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i opiekunów prawnych, nauczycieli, pracowników szkoły, osób współpracujących jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II  w Twardogórze  z siedzibą w Twardogórze przy ul. Stefana Batorego 5, 56-416 Twardogóra; NIP 9111646684, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. reprezentowana przez Dyrektora Szkoły zwana dalej Administratorem;
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres Administratora;

Dane osobowe  dzieci, ich opiekunów prawnych, pracowników i inne są przetwarzane  w celu realizacji  zadań statutowych Szkoły  i nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem sytuacji prawnie przewidzianych;

 1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest 6 ust. 1 pkt. a  RODO, to znaczy, że osoba której dane dotyczą, lub jej opiekun prawny wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych i art. 6 ust.1 pkt c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja zadań statutowych;
 3. Posiadają Państwo prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,                   - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  00-193 Warszawa,  Stawki 2;
 4. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez  Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług, a następnie zgodnie z przepisami archiwalnym;
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator nie planuje przetwarzania danych w innym celu niż były one zbierane.