W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie Klubu Młodego Odkrywcy Twardogóra przy Szkole Podstawowej nr 2 Jana Pawła II w Twardogórze pod opieką Pani Bożeny Hołubki i Pani Bożeny Zimy-Maszyny przystąpili do projektu

„Od paleozoiku do czwartorzędu na ziemiach twardogórskich”. Uczniowie zostali zaproszeniu do udziału w projekcie przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

Projekt realizowany jest w formie warsztatów , spotkań tematycznych. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z Panem Mariuszem Białeckim, który reprezentuje twardogórski oddział terenowy Prywatnej Pracowni Paleobotanicznej Drewien Kopalnych z Warszawy.

Wszystkie spotkania i warsztaty są z rzutem poglądowym na historię Twardogóry i okolic. Odbyły się trzy spotkania. Pierwsze pod hasłem:” Ziemia twardogórska i co tu można znaleźć”, następne to zwiedzanie wystaw: Kopalna flora naszej Ziemi oraz wystawy pokonkursowej konkursu fotograficznego „Drzewa Doliny Baryczy w czterech porach roku”. Kolejne spotkanie to warsztaty „Skamieniałe odciski roślin i zwierząt na ziemiach twardogórskich”. Pan Mariusz Białecki prezentował  technikę wykonywania szkiców roślin kopalnych. Uczniowie mogli sami wykonywać szkice roślin kopalnych.

Klubowiczka- Zuzanna Pietrzykowska otrzymała wyróżnienie w kategorii dzieci i młodzieży konkursu fotograficznego „Drzewa Doliny Baryczy w czterech porach roku”, natomiast

opiekunka koła: pani Bożena Hołubka - I miejsce w kategorii dorośli.

Więcej>>